Facade 2
logo
Vores værdier

Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vores værdier bliver formidlet videre til nye medarbejdere. Derfor bestræber vi os på at være helt tydelige i forhold til de værdier, vi bygger Skive Handelsskole på, både i tale og i handling

Vores værdier er følgende:

Vi er professionelle

Vi er faglige og troværdige og giver hinanden frihed til at skabe resultater. Vi engagerer os sammen i opgaven og vil det bedste hver gang.

Vi handler 

Vi hylder forskellighed og kreativitet. Med humor og fleksibilitet skaber vi de bedste løsninger. Vi gør det vi tror på, og tror på det vi gør.

Vi er ordentlige

Vi er opmærksomme og behandler hinanden med respekt. Vi lytter, går i dialog og melder klart ud.
 

Vores værdier skal  forgrenes ud i organisationen, hvilket både sker via fælles aktiviteter for hele skolen og ved aktiviteter ude i de enkelte afdelinger. Der, hvor værdierne konkret omsættes til synlige aktiviteter, har vi kronen på værket – træets krone. 

Vores værdier får først værdi, når de omsættes til konkrete handlinger i vores hverdag – når de kommer til at gøre en forskel. I første omgang besluttede vi konkret at bruge værdierne i forbindelse med vores MUS-samtaler, hvor det ville være naturligt at tale om, hvordan vi forstår værdierne, og hvordan de udleves.
I Samarbejds- og sikkerhedsudvalget har i en gruppe arbejdet med rammerne omkring MUS-samtalerne.

Noget af det første, vi gjorde, da vi implementerede vores værdier, var også at lave en lederevaluering for at se, hvordan lederne udlever værdierne.

Vores værdier bruges også i kommunikationen med vores omverden. Derfor har vi lavet en profilbrochure, der fortæller om vores værdier. En brochure, der i en let, klar og sælgende form fortæller om Skive Handelsskoles værdier og præsenterer de gode historier, der knytter sig til værdierne.

Værdierne er de samme på hele skolen. Det skal de være, fordi vores omverden ser på os som én skole. Ude i afdelingerne arbejder vi videre med værdierne. Vi oplever her allerede, at skolens værdier resulterer i forskellige handlinger, men det finder vi kun naturligt.

For at vores værdier kan komme til at gøre en forskel, kræver det jo, at vi omsætter dem til handlinger i hverdagen.

Nu - og i fremtiden - indgår vi i samarbejder med andre skoler og virksomheder. Her er det vigtigt, at vi er helt klar over, hvad vi står for, og hvad vi bringer ind i samarbejdet. Dette udtrykkes bedst gennem vores værdier.

I en tid, hvor tingene ændrer sig med stor hastighed, er værdier derfor gode at styre efter.


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s