Facade 2
logo
Skolens historie og udvikling

2014
Byggeriet af Handelsgymnasiets nye fløj centralt på hjørnet af Sdr. Boulevard og Egerisvej er færdigt. Bygningen giver os derfor mulighed for at præsentere os udadtil som en moderne handelsskole, samtidig med at den løser det aktuelle lokalebehov på Handelsgymnasiet. 

2013
3. etape af skolens masterplan, som inkluderer om- og tilbygning til Skive Handelsskole blev sat igang.

Bygningen, som tidligere blev brugt til handelsskolens kursusaktiviteter (Kursushuset), blev pr. 1/8-2013 solgt til Erhvervsakadmi Dania. 

Skive Handelsskoles "midlertidige" pavilloner fra 1978 mod syd blev jævnet med jorden for at give plads til bygningen af en ny lokalefløj på 2.400 m2. Byggeriet af 15 klasselokaler i to plan centreret omkring et torv stod klar til sommerferien 2014.

Pga. pladsproblemer lejede Grunduddannelsen sig ind i Danias bygnings øverste etage frem til sommeren 2014, og de fire nyopsatte pavilloner blev denne gang fjernet allerede efter et år(!). De skulle midlertidigt huse elever, som i sommeren 2014 enten skulle flytte ind i den nye tilbygning - eller i eksisterende lokaler på handelsskolen.

2010-2012
I løbet af de år gennemgik Skive Handelsskole en omfattende renovering, der havde til formål at få bygningerne til at leve op til fremtidens krav både teknisk, pædagogisk, æstetisk og energimæssigt.

Alle klasseværelserne på ungdomsuddannelserne blev total renoveret med ventilation, efterisolering, nye facader og nyt inventar. Alle klasselokalerne har i dag interaktive smartboards, og der er ved hver arbejdsplads strømudtag til bærbare pc’er. 

Skolens fællesfaciliteter, der tidligere havde været spredt ud over store dele af skolen, blev samlet i Studieservice. Og lærerværelserne for Handelsgymnasiet og Grunduddannelsen ligger sammen med elevservice, reception, bbliotek, it-service, økonomiafdelingen og direktørens kontor. 

De to skoletorve, Store Torv og Lille Torv blev også renoveret, således at de i større stil sammen med klasselokalerne kunne skabe et attraktivt uddannelsesmiljø, der lægger op til flere forskellige læringsformer. Torvene giver med deres fleksible indretning gode muligheder for indretning til fællesarrangementer som fx foredrag, gallafester, handelsskolefester og messer.

1884-2010
Skive Handelsskole startede i 1884. Tidligere handelsskoledirektør Finn Christiansen fortæller i om skolens historie og udvikling i perioden 1884-2010. Du kan læse artiklen her


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s