Facade 2
logo
Det lokale Uddannelsesudvalg

Udvalget rådgiver skolen om erhvervsuddannelserne (Grunduddannelsen) og er samtidig praktikcenterudvalg for Praktikcenter Skive.

Arbejdsgiverrepræsentanter

  • HR Consultant Louise Rønde Andersen, DEIF (udpeget af DI)
  • Vakant (udpeges af Dansk Erhverv)
  • Handelschef Henrik Lindbjerg, Skive Handel (udpeget af Skive Handel)

Arbejdstagerrepræsentanter

  • Bill Pharsen, formand (udpeget af HK MidtVest)
  • Niels Wedege Petersen (udpeget af HK MidtVest)
  • Vakant (udpeges af FTF)

Skive Handelsskoles repræsentanter

  • Uddannelseschef Cirsten Justesen (Grunduddannelsen)
  • Praktikpladskonsulent Lilian Vester (LOP)
  • Uddannelsesleder Pia Bjærge (Praktikcenter Skive)

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s