Facade 2
logo
Legater

Vil du søge legatet Innovativ Business?

Ansøgingsfristen for 2016 er desværre overskredet.

Vi har ikke fået oplyst nogen ansøgningsfrist for 2017 endnu, men når den kommer, kan du se meget mere om betingelserne for at søge her.

Mere om Innovation Business-legatet...

Legatet "Innovativ Business" er oprettet med midler fra den nu nedlagte Handelsskolernes Merkonomfond og støtter merkantile uddannelsesformål med innovative og udviklingsmæssige perspektiver.

Elever, studerende, lærere og skolen kan søge

Legatet kan belønne særlig fremragende indsats blandt elever, lærere på handelsskoler og studerende på erhvervsakademier. Også den enkelte uddannelsesinstitution, som på særlig måde har udmærket sig ved innovative initiativer eller udviklingsmæssig virksomhed, kan søge legatet.

Ansøgningens indhold

Ansøgere til legatet bedes indsende en kort beskrivelse af de initiativer eller aktiviteter, som ligger til grund for ansøgningen - suppleret med en kort beskrivelse af den måde, som ansøgerne tænker legatmidlerne anvendt på til fortsat udvikling, fx kompetenceudvikling, studierejser eller lignende.

Selve uddelingen finder sted på en uddannelsesinstitution i Danmark med relation til én eller flere af årets legatmodtagere.

Legat-emner og størrelse 

Emner til modtagelse af legatet indkaldes i løbet af foråret, og legatmodtagerne får direkte besked inden udgangen af året. Uddelingen finder herefter sted i begyndelsen af det nye år.  

Ansøgning om andel i legatet sendes til:

KEA
Att.: Hanne Kristensen
Guldbergsgade 29 N
2200 København N


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s