Facade 2
logo
Virksomhedskontakt

Vi lægger på Skive Handelsskole stor vægt på et positivt og konstruktivt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det sikrer vi gennem hyppige kontakter og konkrete tiltag gennem vores politik for indsatsområdet.

Politik for virksomhedskontakt

 • Vi udarbejder og gennemfører projekter i samarbejde med lokale virksomheder 
 • Vi bruger lokale erhvervsdrivende som gæstelærere og inspiratorer 
 • Vi tager eleverne med på besøg i de virksomheder, der ligger omkring os 
 • Vi sender vores elever på EUX & EUD Business og AspIT Midtjylland i virksomhedsforlagt undervisning (praktik) 
 • Vi er aktive sparringpartnere for virksomhederne ved ansættelse af elever

Kontakten til erhvervslivet opretholdes både af teamet af undervisere, uddannelseschefen og af praktikkonsulenten, som koordinerer og fordeler opgaverne internt. Grunduddannelsen har tæt kontakt med praktikkonsulenten, som deltager aktivt i både jobsøgningsforløb, ugepraktik og praktik for eleverne i de valgfri indledende forløb. 

De elever på Handelsgymnasiet, som ønsker en praktikplads efter deres studentereksamen, får desuden tilbudt hjælp af praktikkonsulenten til at skrive ansøgninger og forberede ansættelsessamtaler. 

Kontakt

Praktikkonsulent Lilian Vester
M: +45 40 45 44 79
E: lv@skivehs.dk 

Udmøntning af politikken

Når en elev på EUX / EUD Business har afsluttet sit grundforløb, og når en elev på Handelsgymnasiet har afsluttet sin studentereksamen, og de ønsker en praktikplads, kan vores praktikkonsulent vejlede og hjælpe dem i den proces. 

Skolens praktikkonsulent følger nøje elevernes fremskridt i forsøget på at finde en praktikplads. Allerede i marts/april måned kontakter vores praktikkonsulent  eleverne og registrerer, om de ønsker en praktikplads, eller om de har andre planer efter deres afsluttede eksamen på Grunduddannelsen. 

Skolens praktikkonsulent følger op på eleverne med en samtale i maj og igen i august. Herefter sker det pr. brev hver 3. måned, så længe eleverne er praktikpladssøgende. 

Når en elev og en godkendt virksomhed har underskrevet en uddannelsesaftale, arrangerer Skive Handelsskole den videre uddannelse, hvad enten uddannelsesforløbene foregår her på skolen eller på en af de skoler, vi samarbejder med. 

Den skole, som afvikler skoleforløbet, indkalder også til de videre skoleforløb.

Virksomhedskontakt ved etablering af nye praktikpladser

Vores skoles praktikkonsulent kontakter enten pr. telefon eller brev eller personligt virksomheder, der afslutter et læreforhold i indeværende år om evt. ansættelse af en ny elev.

Praktikkonsulenten tilbyder virksomheden følgende:

 • At besøge virksomheden for at opdatere den på uddannelsen 
 • At hjælpe med at udarbejde stillingsopslag 
 • At hænge stillingsopslag op på Skive Handelsskoles jobtavle og Facebook-side 
 • At sende stillingsopslag til praktikpladssøgende elever, som er registreret i skolens administrative system 
 • At vejlede ved udfyldelse af uddannelsesaftale og uddannelsesplan 
 • At sikre besøg af vores praktikkonsulent i de virksomheder, der ønsker at ansætte en elev, men som ikke tidligere har haft nogen. Besøget sker også, for at praktikkonsulenten kan godkende virksomheden som praktiksted på vegne af det lokale uddannelsesudvalg ved Skive Handelsskole

Vores praktikkonsulent foretager løbende opsøgende arbejde for at oprette nye uddannelsesaftaler og/eller praktikpladser i lokalområdet.


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s