Facade 2
logo
Evaluering af kvaliteten

Skive Handelsskole har i mange år haft en evalueringskultur, der praktiseres i fuld åbenhed mellem brugerne, eksterne interessenter, skolens ledelse og ansatte.

Hvert år gennemfører vi brugerevalueringer i alle skolens afdelinger. Evalueringerne drejer sig bl.a. om tilfredsheden med skolens måde at tilrettelægge undervisningen på, undervisningsmiljøet og elevarrangementer.

Handelsgymnasiet Skive

Vi diskuterer hvert år resultatet af tilfredshedsmålingerne på et fællesmøde på Handelsgymnasiet Skive umiddelbart efter, at resultatet er klart. 

Ud over den årlige generelle tilfredshedsmåling gennemfører vores elever hvert år en skriftlig evaluering af undervisningen i hvert fag. Evalueringen er til undervisernes information og drøftes kun med uddannelseschefen i det omfang, underviserne ønsker det.

  • Læs kvalitetsmålingen for 2015 for Handelsgymnasiet Skive her.
  • Læs opfølgningsplanen for 2015-2016 for Handelsgymnasiet Skive her.  

EUX / EUD Business

Dette notat beskriver, hvordan vi sikrer, udvikler og evaluerer kvaliteten af vores undervisning og måden vi driver EUX / EUD Business-afdelingen på.

Se kvalitetskonceptet her.

Se mere om afdelingens kvalitetssystem, indsamling og evaluering her.

AspIT Midtjylland

Den seneste beskæftigelsesstatistik er på vej...

Praktikcenter Skive

Elevtrivselsundersøgelsens resultat for 2015 er her

Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af praktikcentre for 2015 består af 2 dele:

  • 1 del med analyser på tværs af centre og uddannelser
  • 1 centerspecifik del med beskrivelse og vurdering af de enkelte centre (offentliggjort 27. januar 2015). Ud over de to dele foreligger en tabelrapport som bilag til evalueringen.

Læs specifikt om Praktikcenter Skives kvalitet i EVA-rapporten for 2015 på side 131 her.

Se andre kvalitetsmålinger for Praktikcenter Skive her.

 


Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s