Røde sofaer - KK
logo
Projekt "Kvalitet i Skolepraktik"

I foråret 2011 fik Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole bevilget tilsammen kr. 500.000 til et projekt, der havde fokus på opkvalificering i Skolepraktik (hvis navn sidenhen er ændret til Praktikcenter Skive).

Projektet havde til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet i Skolepraktik, så denne fremstår mere attraktiv og relevant for både elever og virksomheder. Skolepraktik på Skive Handelsskole vil således være et spejl af erhvervslivet. Virksomhederne arbejder konstant med at forbedre deres kvalitet, og det gør vi selvfølgelig også.

Vores skolepraktikelever skal kunne håndtere de opgaver, som virksomhederne typisk har på arbejdsmarkedet, og aflevere produktet i den kvalitet, som virksomhederne og deres kunder forlanger.

Teori og praksis

Det er vigtigt, at eleverne kan se en sammenhæng mellem arbejdsopgaverne i Skolepraktik og den teori, der gennemgås på skoleperioder. Det er godt dels at kunne omsætte teorien i praksis, men også at eleverne kan bidrage med eksempler fra deres arbejde, når de sidder på skolebænken. 

På den måde sker der en erfaringsudveksling mellem elever i Skolepraktik og elever i andre virksomheder.

Årsplaner for arbejdet med Teori & Praksis kan ses her for årene 2012 og 2013.

Se desuden følgende evalueringer:

Selvstyrende grupper/teams

For at inddrage vores elever, sikre mere sammenhæng og en langt roligere uddannelse - og udnytte deres faglige, personlige og sociale ressourcer fuldt ud vil vi ændre uddannelsesforløbet og bygge læringsprocessen op omkring arbejdet i teams.

Vores elever skal selv være med til at planlægge dagligdagen og får mulighed for fordybelse og koncentration, der på sigt vil udmønte sig i større arbejdsglæde, mere initiativ og heraf følgende større selvtillid.

Netværksdannelse

Via projektet vil vi skabe kontakt, vi vil danne netværk, og vi vil profilere Skolepraktik på Skive Handelsskole over for virksomheder i lokalområdet. Foruden opkvalificeringen af vores instruktører vil vi også koncentrere os om opkvalificering af vores elever for at styrke fagligheden på stedet.

Eleverne fra Skolepraktik vil på den måde opnå en langt større synlighed i lokalområdet ved at møde virksomhedernes ledere og ansatte "face to face". Ad den vej profileres uddannelsen, så eleverne kan komme i virksomhedsforlagt undervisning og dermed blive gjort virksomhedsparate og forhåbentligt opnå restlære.

Virksomheden "STS-HS BYG"

Der skal udvikles og opbygges en virksomhedsmodel mellem skolepraktikelever fra Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole med henblik på at skabe et eksternt simuleringsmiljø, der kan gøre Skolepraktik mere virkelighedsnær for begge skolers skolepraktikelever. "STS-HS BYG" vil være den byggevirksomhed, der skal administrere og styre Skolepraktikken på Skive Tekniske Skole.

Se artiklen om projektet i "Nyt fra Skive Handelsskole" her.

Euro locker
Farvede elementer locker
Dollar locker

Skive College
Arvikavej 2B
DK-7800 Skive
T: +45 99 14 14 14



CVR. 37 27 33 17
EAN 5798000556997
facebook
twitter
youtube
findvejtil
© Skive College 2014 - Alle rettigheder forbeholdes
www.fs2.dk
m
l
s